Dr. Michael Newton : De Zielenreis

“Stel je de geest voor als drie concentrische cirkels, elk kleiner dan de vorige en binnen de andere, alleen van elkaar gescheiden door lagen van verbonden bewustzijn. De eerste laag staat voor de bewuste geest, die onze belangrijkste bron van analytisch denken is.
De tweede laag is het onbewuste, waar we in hypnose gaan om alle herinneringen uit dit leven en vorige levens aan te boren.
De derde laag en diepste kern is wat we hoger bewustzijn noemen. Op dit niveau zetelt het hogere zelf, dat een uitdrukking is van een hogere macht.

Het hoger bewustzijn huisvest onze werkelijke identiteit en wordt versterkt door het onderbewuste, dat de herinneringen bevat aan de vele alter ego’s die we in onze vorige menselijke lichamen hebben aangenomen.
Het hoger bewustzijn is misschien helemaal geen niveau, maar de Ziel zelf. Het staat voor ons hoogste centrum van wijsheid en inzicht, en al mijn informatie over het leven na de dood is afkomstig van deze bron van intelligente energie”.

Michael Newton, de Zielenreis; het bestaan tussen de levens in. P. 12.